Mùa mưa-Mùa giun đất

by admin
Mùa mưa miền trung mình, cũng là mùa của tụi giun đất, nếu bạn để yên đất không cày xới nhiều thì tự nhiên tụi giun sẽ sinh xôi rất nhiều làm đất tốt và tơi xốp. Không biết trong đường ruột của giun có chất gì mà hay thế nhỉ.
Khi bão và mưa to giảm dần, khí hậu mát mẻ, cũng là lúc tụi giun này sinh sôi.
“Phân” của tụi nó cũng rất tốt nha, màu đen thui như mùn, nên mình cũng chịu khó #để_đất_yên vài mùa xem sao.
 
P/S: tách cỏ s

ả trồng thêm vì thấy tụi giun này thích đùn trong gốc cỏ gốc chuối và các gốc cây có lá rụng, và có thêm sinh khối trả về đất.

 

You may also like

Leave a Comment