GIỎ HÀNG

đóng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Về AC Farm

1. Sứ mệnh

Thực hành, Kết nối và lan tỏa toàn diện Nông Nghiệp Lành Sạch

2. Tầm nhìn

Tụi mình nhận thấy rằng, sự mất cân bằng xã hội hiện nay xuất phát từ việc chúng ta xem Trái Đất chỉ là một khối vật chất chỉ để khai thác.

Tụi mình nhận thấy rằng Trái Đất là một thực thể sống hữu cơ, và muôn loài chỉ là một mắt xích cùng tương tác với nhau trên sự nuôi dưỡng của Đất Mẹ.

Vì vậy nô hình Vườn Rừng – NN Hữu cơ và các khía cạnh của nó là giải pháp gốc rễ cho các vấn đề lớn của xã hội hiện nay, nhằm mục đích:

  • Tạo lại sự đa dạng sinh học và cải thiện môi sinh cho hành tinh.

  • Tạo ra nguồn thực phẩm lành sạch với chi phí đầu vào giảm dần theo thời gian và không xả thải nguy hại ra môi trường.

  • Tạo ra môi trường thuận lợi để chúng ta tái kết nối lại với Hành tinh-Với chính mình-Với Cộng Đồng.

3. Giá trị cốt lõi

Nương tựa –Tận Tâm – Biết Đủ – Đón Nhận

X