Trang chủ » Về AC Farm

Về AC Farm

by admin

1. Sứ mệnh

Thực hành, Kết nối và lan tỏa toàn diện Nông nghiệp Bền Vững cũng như Thực Phẩm Lành Sạch

2. Tầm nhìn

Tụi mình nhận thấy rằng, sự mất cân bằng xã hội hiện nay xuất phát từ việc con ngườichúng ta xem Trái Đất chỉ là một khối vật chất chỉ để khai thác và phục vụ cho Nhu Cầu tiêu thụ ngày càng tăng của mình.

Tụi mình nhận thấy rằng Trái Đất là một thực thể sống hữu cơ, và mỗi loài- cả động thực vật- cũng chỉ là một mắt xích cùng tương tác với nhau dựa trên sự nuôi dưỡng của Đất Mẹ.

Tụi mình thấy rằng việc chuyển đổi lối sống quay về nương tự Thiên Nhiên, tái kết nối lại với Đất Mẹ bằng việc thực hành mô hình Vườn Rừng – NN Hữu cơ và các khía cạnh của nó, là giải pháp gốc rễ cho chính mình và xa hơn là cho tương lai của con cháu, kết quả có thể thấy được là:

  • Tạo lại sự đa dạng sinh học và cải thiện môi sinh cho hành tinh.

  • Tạo ra nguồn thực phẩm lành sạch với chi phí đầu vào giảm dần theo thời gian và không xả thải nguy hại ra môi trường.

  • Là điều kiện thuận lợi để chúng ta tái kết nối lại với Hành tinh-Với chính mình-Với Cộng Đồng và ta có thể tự chữa lành những tổn thương, những trục trặc tinh thần cho chính chúng ta.

3. Giá trị cốt lõi

Nương tựa –Tận Tâm – Biết Đủ – Đón Nhận